<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1146887500874306095\x26blogName\x3dN+to+the+Y+to+the+N+to+the+A\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://nieynalifecandy.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nieynalifecandy.blogspot.com/\x26vt\x3d-1781122905536225745', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Story
Owner
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
Be Tough .
26.10.1212:38 PTG

Hai Assalamualaikum semuaaaaaa ... harini mood saya rajin tetiba, hahh . Hari Ahad hari Ayah suraya koma then seharian family kami duduk teman dekat kmc . While ai texting w someone .. And then Hari isnin ai pergi sekolah tunggu mama ambil tak ambil ambil rasa nak nangis pun ada juga .. So rupanyaa kak zura yang ambil. Ai tak sedap hati dah ni . Masuk kereta kak zura cakap mama peri kmc, suami ibu dewi meninggal dunia . So dalam kereta tengah tahan nangis masuk je bilik dkt rumah menangis . Sedih :\ seriously tak sangka cepat sangat . Betul lah orang cakap yang paling dekat dengan kita dalam dunia ni adalah "kematian". So Alhamdulillah semua berjalan lancar dgn mudah haa . Semalam tahlil dekat bukit istana pun mudah je . Semoga Arwah di tempatkan dikalangan orang orang yang beriman dan beramal soleh . Amin x)


Thanks Reading guys x)